Tonda obal program dodal :-)

V rámci pondělního vyučování měla každá třída možnost strávit hodinu s lektorem z Tonda obalu, který si s námi povídal na téma třídění odpadu. Povídali jsme si o různých druzích odpadů a o kontejnerech či popelnicích, do kterých daný předmět patří. Vše jsme si prakticky ukázali a seznámili se i s produkty, které lze z vytříděného vyrobit – např. výplň spacáků či klasické „flísové“ mikiny, jaké máme např. v Open Gate.

Řekli jsme si také, že nejlepší odpad je ŽÁDNÝ ODPAD! Tak na to mysleme a šetřeme tu naši matičku Zemi, ať tu ještě vydrží budoucím generacím.

Děkujeme!
Za všechny účastníky přednášek,
Marie