TRADIČNÍ OASIS ASSEMBLY

Ve středu odpoledne jsme se sešli na našem tradičním Oasis Assembly v divadle školy. Na pololetní setkání jsou tradičně zváni rodiče našich prvňáků. Nejinak tomu bylo také včera. Rodiče natěšeni na lovení fotografií z prvního vysvědčení svých ratolestí se začali scházet před divadlem již po jedné hodině. Ve 13:30 bylo již divadlo plné našich dětí, kolegů a zmíněných rodičů první třídy. Mohli jsme tedy začít.
Na samém začátku jsme si zazpívali školní hymnu, kterou si tradičně na začátku assembly připomínáme misi naší školy: Tvý škola otevírá brány k cestám, co vedou výš…. Po hymně nás přišla všechny pozdravit paní ředitelka Open Gate paní Kateřina Kožnarová. Potěšila a povzbudila nás svými milými slovy. Poté nás pan ředitel Jirka seznámil s dalším plodem ranních oáz. Tentokrát jím byla MOUDROST. Řekli jsme si, co je a co není moudrost, přečetli příběh o králi Šalamounovi a povzbudili v cestě za moudrostí. Kdo je moudrý? Každý z nás asi známe někoho moudrého. Člověka uvážlivého, zkušeného – ne snad podle toho, kolik těch zkušeností nabral, ale jak je dokázal využít a co z nich vytěžil a co je schopen předat. Společně jsme došli k tomu, že moudrý je spíše mírný, smířlivý, i když ne slabý ani ustrašený ani lhostejný. Nedere se. Avšak jeho slovo má svou váhu. Moudří určitě chodí mezi námi. Ale – jak moc si jich vážíme? Nevím, nepamatuji si, že bych slyšel, že se od kandidáta na nějakou významnou pozici čeká, že bude především moudrý. Prezident? Premiér? Ředitel školy, divadla, banky? Kdejaké schopnosti jsou vítány, hlavně manažerské. Mít ekonomické myšlení. To, co přináší efekt. A tak jsme si řekli, že bychom si právě moudrosti měli považovat. Pro čtenáře klíčenky zakončím povídání o dalším plodu ranních oáz citátem, který také zazněl: Moudrost je uměním žít. Od začátku školního roku jsme se tedy zatím seznámili s následujícími plody ranních oáz: dobrota, radost, pokoj, zdrženlivost a moudrost.
Následovalo vzpomínání na právě končící první pololetí formou prezentací téměř tří set fotografií z akcí, vyučování, zkrátka ze života naší-vaší základní školy. Došlo také na krátké video z úspěšné charitativní akce Děti svaté Zdislavy. Je až neuvěřitelné, kolik různých akcí naši žáci za pět měsíců školní docházky zažili, kolik různých projektů absolvovali, kolik se toho za toto období naučili. První pololetí bylo velmi intenzivní a plné zajímavých aktivit. Po vzpomínání přišla řada na hodnocení jednotlivých tříd. Každý třídní učitel a také anglický učitel krátce zhodnotili práci celé třídy a pak předali dětem vlastní vysvědčení s hodnocením. Poděkovali jsme také učitelům a všem dospělým průvodcům našich-vašich žáků. Až si děti přinesou domů vysvědčení, prosím vás, abyste je s nimi podrobně prošli, neboť na Assembly děti neměli dostatek času na detailní čtení. Děkuji.
Na konci jsme ještě popřáli v naší Fresh tradici lednovým a listopadovým oslavencům. Proč listopadovým? Na ty jsme totiž omylem minule zapomněli. Nicméně je ale chválím, že jsou pozorní a nebojí se ozvat. Po minulém assembly přišly a vhodnou formou se zeptali, proč jsme ještě nepřáli listopaďátkům… Tak jsme to nyní napravili.
Na závěr našeho setkání zazněla opět školní hymna a pak už jsme se rozešli na poslední odpoledne prvního pololetí. Rodiče prvňáků pak jistě s dětmi vyrazili na nějakou oslavu. Pololetní prázdniny připadají na pátek, tak si je děti jistě užijí, přečtou si s rodiči vysvědčení, udělají předsevzetí, lehce zrelaxují a vyrazí vstříc druhému pololetí. A my s nimi také…