Třeťáci a svatý Václav

Ve středu jsme se hned po ránu ocitli  o několik staletí zpět v čase, a to v  časech knížat i králů. Poslechli jsme si chorál o svatém Václavu a zahájili tak ve třídě projekt o české státnosti. Mapovali jsme si celou legendu o knížeti Václavovi, jeho rodině a životě. Byly jsme se Sašou mile překvapené, co vše již třeťáci věděli a kolik toho dokázali vydedukovat. Povídali jsme si o Ludmile, Dramomíře, Boleslavovi i  Vratislavovi. Během odpoledního bloku jsme se pak přenesli do rodin rybáře, kováře, rolníka, hrnčíře a pastevce a sehráli si scénky z jejich všedního života.

V pouti za panovníky budeme pokračovat!