TŘEŤÁCI NA NÁVŠTĚVĚ V MUKAŘOVĚ

V pondělí třeťáci navštívili babičky a dědečky v domově seniorů v Mukařově a vystoupili se svým divadelním představením Z pohádky do pohádky. Představení se moc vydařilo, třeťáci byli úžasní a na závěr předali malé překvapení, jarní kytičky a pramen zdraví z Posázaví. Babička Hanička nám zarecitovala krásnou originální básničku, moc se nám líbila. Děkujeme za pohoštění, které na nás už čekalo v kuchyňce. A v neposlední řadě děkuji moc třeťákům za předvedený výkon, Barunce za organizaci a hlavně Haničce, která celé představení se svojí třídou nacvičila, a kterou tímto srdečně všichni ze srdce zdravíme.