Tvořivá matematika v 1. třídě

V matematice jsme si tentokrát pohráli s podzimními listy. Prvňáčci se je učí nejen poznávat, ale také s nimi počítají a procvičují „větší, menší, rovná se.“

Výsledkem jsou bezchybné příklady, které i krásně vypadají.