Země, nezemě

Opět na základě našeho oblíbeného čtení s porozuměním, jsme měli zajímavý celý dne. Četli jsme o Hance, která si vysnila svou vlastní planetu. Planeta sladkostí byla pro Hanku skvělá tím, že často z nebe pršela lízátka. Prvňáčci měli za úkol vymyslet si také svou planetu, dát jí název, vymyslet, kdo na ní a jak může žít a vytvořit na celou planetu myšlenkovou mapu. Nápady byly skvělé například: Planeta: Zvířat, Dobra, Víl, Skřítků…………. Je skvělé pozorovat fantazii dětí, my dospělí se máme od nich stále co učit.