Zprávy z relaxačního stanoviště na Food festivalu

Ve čtvrtek 4/10 jsme se v rámci našeho Food Festivalu věnovali celý den aktivitám věnovaným zdravému životnímu stylu. Dopoledne se děti zúčastnily workshopu jógy.

Na začátku jsme si něco pověděli o relaxaci a správném dýchání. Pak jsme se postupně seznámili s různými pózami, které reprezentovali nejrůznější zvířata. Poté jsme se rozdělili do dvojic a trojic a vymýšleli jsme párové pózy, které jsme si pak navzájem představili a vyzkoušeli.

Závěrem jsme se vyfotili a věnovali se relaxačnímu cvičení. Doufám, že si podobný workshop budeme moci brzy zopakovat.