Slavnostní MOA s Danielem Bínou

Další milé setkání se odehrálo při úterní slavnostní assembly. Tentokrát byl našim vzácným hostem Daniel Bína – český jachtař, který je po těžké autohavárii od 1989 upoután na invalidní vozík. Děti si pro něj připravily zajímavé otázky, a tak se po krátkém úvodu ujala slova Hanka role moderátorky a pana Bínu vyzpovídala. Na pomoc si pozvala i svého muže Johana, pro kterého je jachting významnou součástí života. Poselství pana Bíny však bylo jednoznačné – ať už chcete být úspěšní v čemkoli, musíte pro to něco udělat. Samo se „to“ nestane – každý máme svůj osud ve svých rukách! Děti se svými dotazy stáčely k oné nehodě a obrovské životné změně, kterou to panu Bínovi přineslo. Z pana Bíny ovšem zářil zvláštní klid a to, že je nad věcí ani nemusel zdůrazňovat. Po šoku prostě přišla obrovská radost z daru života. Nutno dodat, že bez obrovské podpory přátel a rodiny by to nešlo.

Čas opět nekompromisně utíkal a tak jsme museli povídání ukončit.

Panu Bínovi moc děkujeme za návštěvu, otevřenost a hlavně za to, že nás nechal nahlédnout do svého života a předal nám svá poselství.

Ani tentokrát jsme nezapomněli na lednové oslavence, kterým jsme již tradičně popřáli Richardovou písní a i pan Špaček dostal příležitost na nás (byť z videoprojekce) promluvit o problematice alkoholu.

Další assembly bude již za dva týdny – na ní tentokrát dostanou svá první vysvědčení naši prvňáci a proto vás, milí rodiče našich-vašich prvňáků, zveme k účasti!