Družina

606 022 545

Školní družina je v provozu každý školní den ráno od 7:30 do 8:10, odpoledne pak od 15:15 do 17:30 (v pátek do 15:00) a je určena pro děti základní školy Open Gate.

Program školní družiny navazuje svým obsahem a svými cíli na rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat školního vzdělávacího programu. Program je realizován různými formami prostřednictvím projektů a tematických celků. Vychovatelé spolupracují s třídními učiteli i s anglickými učiteli tak, aby smysluplně docházelo k naplňování těchto cílů.